Bestuur

 

Het bestuur van Chloé zorgt voor een goed verloop van het jaar. In het bestuur zijn er vier functies, namelijk die van de praeses, quaestrix, abactis en assessor.

De praeses is de voorzitter van het dispuut. Zij is eindverantwoordelijke over alle zaken die aan het dispuut gerelateerd zijn. Verder stelt ze de rest van het bestuur samen en zit ze alle ledenvergaderingen voor. De quaestrix is de penningmeester van het dispuut, dus zorgt voor de geldzaken. De abactis is de secretaris. Zij notuleert op de ledenvergaderingen en ze is het aanspreekpunt van de leden en reünisten. De assessor verzorgt alle leden van drankjes op de borrel en maakt foto’s tijdens activiteiten van Chloé. In het bestuur zitten elk jaar één of twee sjaarzenmama’s, zij hebben nauw contact met de eerstejaars en zij zijn ook het aanspreekpunt voor de eerstejaars.

Het bestuur kan geen grote beslissingen maken, zonder de toestemming van de overige leden. Hierover moet eerst gestemd worden op de ledenvergadering. Uiteindelijk heeft dus ieder lid zeggenschap binnen het dispuut.

Bestuur 2019-2020

 

Maria Craane
Praeses
Demi de Haan
Quaestrix
Odette van der Donk
Abactis
Emma van Trotsenburg
Assessor